قطعی برق مراکز مجاز استخراج بیت کوین

قطعی برق مراکز مجاز استخراج بیت کوین به منظور تامین برق مشترکان و کمک به جلوگیری از بروز خاموشی، تصمیم به قطعی برق مراکز مجاز استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها گرفته شد. به این ترتیب مراکز استخراج رمز [...]