ممنوعیت بانکی برای اتباع خارجی 1401

ممنوعیت بانکی برای اتباع خارجی (مسدود شدن کارت بانکی اتباع خارجی‌) ممنوعیت بانکی برای اتباع خارجی یا همان مسدود شدن کارت بانکی اتباع خارجی، خبری بود که در روزهای گذشته باعث به‌وجودآمدن مشکلاتی برای اتباع ساکن ایران شد و [...]