معافیت گمرکی شرکت دانش بنیان

معافیت گمرکی شرکت دانش بنیان یکی از مزایای ثبت شرکت دانش بنیان، استفاده از معافیت گمرکی شرکت دانش بنیان می باشد. با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین لازم دانستیم تا اطلاعات [...]