09120213393 - 02145518

صدور موافقت اصولی تاسیس پارک علم و فناوری

By |2023-05-20T13:51:55+03:30دسامبر 21st, 2020|Categories: خدمات, دفتری، حقوقی و نظارتی, مجوز|Tags: , , |

صدور موافقت اصولی تاسیس پارک علم و فناوری   در این مقاله قصد داریم تا درباره صدور موافقت اصولی تاسیس پارک علم و فناوری اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط [...]

موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ

By |2023-10-18T15:04:54+03:30ژوئن 28th, 2020|Categories: مجوز, خدمات, مالی و بانکی|Tags: , , , , , , |

موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت لیزینگ نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و [...]

مجوز موافقت اصولی با زمین

By |2023-10-24T09:09:58+03:30ژوئن 7th, 2020|Categories: مجوز, خدمات, ورزش و سرگرمی|Tags: , , , , |

مجوز موافقت اصولی با زمین در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز موافقت اصولی با زمین است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم [...]

موافقت اصولی مراکز دامپزشکی

By |2023-11-13T16:17:23+03:30ژوئن 6th, 2020|Categories: مجوز, خدمات دامی, کشاورزی|Tags: , , , , , |

موافقت اصولی مراکز دامپزشکی در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت موافقت اصولی مراکز دامپزشکی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت [...]

موافقت اصولی دندانپزشکی

By |2023-10-28T09:00:08+03:30می 12th, 2020|Categories: خدمات, سلامت, مجوز|Tags: , , , , , |

موافقت اصولی دندانپزشکی در  این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز موافقت اصولی دندانپزشکی اطلاعات کامل و جامعی به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این موافقت نامه از جمله مواردی [...]