09120213393 - 09120250912 - 02145518

مجوز موسسه فرهنگی هنری

مجوز موسسه فرهنگی هنری   در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز موسسه فرهنگی هنری را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در [...]

موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری

موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری در این مقاله به موضوع فعالیت موسسه فرهنگی هنری که برای درج در اساسنامه الزامی است خواهیم پرداخت. موضوع فعالیت در واقع موضوعاتی است که به موسسه شما اجازه می دهد در آن حوزه [...]

ثبت موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

ثبت موسسه فرهنگی هنری تک منظوره در این مقاله قصد داریم تا درباره ثبت موسسه فرهنگی هنری تک منظوره به تفصیل صحبت کنیم. همچنین مراحل ثبت اینترنتی این نوع موسسات را به صورت تصویری آموزش خواهیم داد. پیش از [...]