09120213393 - 09120250912 - 02145518

شرایط اخذ نمایندگی بیمه

شرایط اخذ نمایندگی بیمه در این مقاله قصد داریم تا شرایط اخذ نمایندگی بیمه را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای اخذ نمایندگی بیمه از جمله مواردی است که در این [...]

ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی

ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران موضوع جدیدی نیست و قانونگذار برای تسهیل این روند، آیین نامه ای تنظیم نموده که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. در [...]