09120213393 - 09120250912 - 02145518

تعرفه برق ماینینگ در سال 1402 ( جدید )

تعرفه برق ماینینگ ( تعرفه جدید برق برای ماینینگ ) در این مقاله قصد داریم تا جدیدترین بخشنامه تعرفه برق ماینینگ در سال 1402  ( تعرفه جدید برق برای ماینینگ ) را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. برای اطلاع [...]

چند نکته برای کاهش مصرف برق ماینر

چند نکته برای کاهش مصرف برق ماینر استخراج کننده ارز دیجیتال در این مقاله قصد داریم تا چند نکته در خصوص کاهش مصرف برق ماینر ها که منجر به کاهش هزینه قبض برق می شود خدمت شما عزیزان ارائه [...]

هزینه برق ماینر در سال 1402

[ultimate_info_banner banner_title="توجه !!!!!!!!!! توجه !!!!!!!!" button_text="تعرفه برق ماینینگ در سال 1400" button_link="url:https%3A%2F%2Fxn--ngbeab6ar43f.com%2F%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2582-%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25db%258c%25d9%2586%25da%25af%2F|title:%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201400%20%20(%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20)" banner_size="30" button_color="#97cc82" button_text_hover_color="#000000"] هزینه برق ماینر در این مقاله قصد داریم تا نحوه محاسبه هزینه برق ماینر ها را مورد بررسی قرار دهیم. در آبان ماه سال گذشته [...]