زمان واریز وجه فروش سهام عدالت اعلام شد

زمان واریز وجه فروش سهام عدالت کسانی که سهام عدالت خود را فروختند هنوز وجهی دریافت نکردند. خبر خوش اینکه زمان واریز وجه فروش سهام عدالت مشخص شد. همان طور که می دانید سهام عدالت ۹ اردیبهشت ماه سال [...]