09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های وام ازدواج 1402

ثبت نام وام ازدواج 1402

ثبت نام وام ازدواج 1402 سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نشانی ve.cbi.ir تنها مرجع رسمی کشور جهت ثبت نام وام ازدواج 1402 می باشد. طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور مبلغ وام ازدواج برای سال [...]