توقف سپرده طلا

توقف سپرده طلا این روزها خبر توقف سپرده طلا در برخی از بانک ها سبب افزایش صف برای سپرده یا وام طلا در بانک کارگشایی وابسته به بانک ملی شده است. اخبار افزایش سرقت از منازل‌، تقاضا برای سپرده [...]