وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران ابلاغیه وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی را به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد [...]