واکسن کرونای روسی در ایران

واکسن کرونای روسی در ایران ساخت واکسن کرونای روسی در روسیه همانند سایر کشورهای مختلف به مراحل پایانی نزدیک شده و از گوشه و کنار خبرهایی به گوش می‌رسد که نتایج امیدوار کننده‌ای به دست آمده است. همزمان با [...]