09120213393 - 09120250912 - 02145518

واکسن مناسب برای سویه BA5 چیست

واکسن مناسب برای سویه BA5 چیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا واکسن مناسب برای سویه BA5  را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد زیرسویه BA5 واکسن‌گریز است اما آیا واکسن‌های موجود در ایران واکسن مناسب [...]

واکسیناسیون دانش آموزان

واکسیناسیون دانش آموزان وزیر بهداشت با اعلام آغاز واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در سراسر کشور، به مطالعات انجام شده در این خصوص اشاره کرد و گفت: بنابر مطالعات صورت گرفته، واکسن سینوفارم برای این گروه سنی [...]

شرایط صدور کارت دیجیتال واکسن کرونا

شرایط صدور کارت دیجیتال واکسن کرونا در این مقاله قصد داریم تا شرایط صدور کارت دیجیتال واکسن کرونا را خدمت کسانی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند ارائه دهیم. از آنجا که برخی امکانات از [...]

واکسن مناسب برای دوز بوستر

واکسن مناسب برای دوز بوستر در این مقاله قصد داریم تا به پرسش های متداول در خصوص واکسن مناسب برای دوز بوستر یا همان دوز سوم بپردازیم. البته بایستی این نگته را متذکر شویم که دوز سوم در صورتی [...]

کرونای مو

کرونای مو در این مقاله قصد داریم تا هر اطلاعاتی که تاکنون درخصوص واریانت جدید کرونا یعنی کرونای مو به دست آمده به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اولین موارد واریانت MU ( کرونای مو [...]