آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران

آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران وزیر بهداشت خبر از آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران از سه شنبه ۲۱ بهمن خبر داد. گفتنی است که ابتدا این واکسیناسیون برای کادر درمان و پرستاران و پزشکان بیمارستان ها آغاز می شود. [...]