سامانه چکاد

سامانه چکاد چیست؟ سامانه چکاد (چک امن الکترونیکی) با هدف ارائه بستری برای استفاده از چک الکترونیک و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی فعالیت می کند. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری [...]