صدور کارت بانکی اتباع خارجی

صدور کارت بانکی اتباع خارجی در این مقاله قصد داریم تا بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت بانکی اتباع خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضای تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ [...]