09120213393 - 09120250912 - 02145518

بخشنامه صدور کارت برداشت اشخاص حقوقی

بخشنامه صدور کارت برداشت اشخاص حقوقی بخشنامه صدور کارت برداشت اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به گزارش [...]

صدور کارت بانکی اتباع خارجی

صدور کارت بانکی اتباع خارجی در این مقاله قصد داریم تا بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت بانکی اتباع خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضای تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ [...]

استفاده از موبایل به جای کارت بانکی

استفاده از موبایل به جای کارت بانکی چندی است که خبر حذف تدریجی کارت های بانکی و استفاده از موبایل به جای کارت بانکی در ایران بسیار جدی شده است. از آنجا که تعداد کارت های بانکی هر ایرانی [...]