ثبت برند لوازم التحریر – طبقه 16 برند

ثبت برند لوازم التحریر شانزدهمین بخش از طبقات برند ، طبقه 16 برند که برای ثبت برند لوازم التحریر است که شامل کاغذ و مقوا ، ماده چاپ شده،  مواد صحافی ، لوازم التحریر و ملزومات اداری ( به [...]