کاهش قیمت دلار تا کجا ادامه می یابد؟

کاهش قیمت دلار در دو روز کاهش قیمت دلار از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مردم قرار دارد. زیرا همانطور که افزایش آن می تواند منجر به افزایش تورم و گرانی شود کاهش آن نیز می تواند [...]