09120213393 - 09120250912 - 02145518

چند نکته برای کاهش مصرف برق ماینر

چند نکته برای کاهش مصرف برق ماینر استخراج کننده ارز دیجیتال در این مقاله قصد داریم تا چند نکته در خصوص کاهش مصرف برق ماینر ها که منجر به کاهش هزینه قبض برق می شود خدمت شما عزیزان ارائه [...]

برق رایگان

برق رایگان در انتظار چه کسانی است؟ طرح برق امید یا همان برق رایگان با هدف مدیریت مصرف و فرهنگسازی از دوماه دیگر رسما وارد مرحله اجرا خواهد شد که با اجرای آن کم مصرف ها دیگر از پرداخت [...]