کنسرسیوم چیست‌؟

کنسرسیوم چیست کنسرسیوم چیست؟ کنسرسیوم واژه ای لاتین است که به معنای مشارکت و اتحاد دو یا چند شرکت به منظور رسیدن به یک هدف خاص گفته می شود. همان طور که در تعریف شرکت گفتیم ، دو یا [...]