ترخیص کالا از گمرک

اولتیماتوم برای ترخیص کالا از گمرک بعد از هشدارهایی که گمرک در رابطه با ترخیص کالا از گمرک داشت، معاون فنی گمرک ضمن اعلام ترخیص بیش از ۱.۴ میلیون تن کالا، ضمن هشدار مجدد به صاحبان کالا تاکید کرده [...]