60 درصد سهام عدالت قابل معامله شد

60 درصد سهام عدالت قابل معامله شد 60 درصد سهام عدالت از عید غدیر خم آزاد شد. به این ترتیب افراد می توانند 60 درصد سهام عدالت خود را به فروش برسانند. بنابراین وعده رئیس جمهور درمورد آزاد سازی [...]