خیر ، ثبت برند به دو صورت شخصی ( حقیقی ) و یا شرکتی ( حقوقی ) امکان پذیر است. در هر دو صورت، شما شماره ثبت مخصوص به خود را دریافت می کنید. لازم به ذکر است، برند حقیقی و حقوقی از لحاظ اعتبار با هم تفاوتی ندارند و هر دو از یک میزان از اعتبار برخوردارند.