با توجه به میزان فعالیت و تراکنش های مالی و مقدار سود خالص شرکت میزان مالیات تمامی مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی متفاوت خواهد بود.

برخی به اشتباه تصور می نمایند که شرکت های تازه تاسیس در سال های ابتدایی پس از ثبت، از پرداخت مالیات معاف هستند.

البته معافیت مالیاتی برای شرکت ها همه ساله تا سقف معینی از درآمد خالص برای تمامی مؤدیان در نظر گرفته می شود.

این موضوع شرایط و ویژگی هایی دارد که برای اطلاع از آنها پیشنهاد می کنیم تا به مقاله « اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی » رجوع نمایید.