تمامی برند‌هایی که ثبت می‌شوند تا ۱۰ سال اعتبار دارند. البته شما می توانید پس از پایان اعتبار طی یک مهلت ۶ ماهه نسبت به تمدید برند خود اقدام کنید.