معمولا ۱۵ روز برای بررسی های اولیه زمان لازم است و بعد از تایید نیز، پروسه نهایی کار حدوداً ۴۵ روز طول می کشد.