به طور معمول زمان لازم برای ثبت تغییرات شرکت از 4 روز الی 15 روز کاری متغییر است.