به طور معمول زمان لازم برای ثبت تغییرات شرکت از ۴ روز الی ۱۵ روز کاری متغییر است.