به طور کلی هزینه ثبت شرکت به دو نوع هزینه های ثابت و هزینه های متغیر تقسیم می شود.

هزینه ثبت شرکت از نوع ثابت: هزینه تعیین نام شرکت، هزینه تهیه پوشه، گیره، پاکت و همچنین هزینه پست مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری از طریق ادارات پستی منتخب

هزینه ثبت شرکت از نوع متغیر: بسته به موارد زیر هزینه ثبت شرکت متغیر خواهد بود:

الف) میزان سرمایه شرکت: هر چه میزان سرمایه اولیه شرکت شما بیشتر باشد شرکت شما از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود. واضح است که همین مورد می تواند هزینه ثبت شرکت را افزایش دهد.

ب) نوع شرکت: نوع شرکتی که برای ثبت انتخاب می نمایید در هزینه ثبت شرکت بسیار تاثیر گذار است. به همین دلیل است که انتخاب نوع شرکت به شرایط شما بستگی دارد. یکی از این شرایط هزینه مالی است.

به عنوان مثال ، هزینه ثبت شرکت تعاونی از هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود بیشتر است.

پ) ثبت شرکت در مناطق آزاد یا ثبت شرکت در سرزمین اصلی: اینکه شرکت خود را در مناطق آزاد ثبت کنید یا در سرزمین اصلی تا حدود بسیار زیادی در هزینه های ثبت شرکت موثر خواهد بود. چرا که هزینه ثبت شرکت در مناطق آزاد نسبت به هزینه ثبت شرکت در سرزمین اصلی بسیار بیشتر است.

برای اطلاع دقیق از هزینه های ثبت شرکت در تمام نقاط ایران، با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بازرگان در تماس باشید.