09120213393 - 02145518

ثبت تغییرات اختراع

By |2023-10-25T07:38:39+03:30می 23rd, 2020|Categories: ثبت تغییرات, خدمات, مالی و بانکی, مجوز|Tags: , , , , , |

ثبت تغییرات اختراع در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه ثبت تغییرات اختراع نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به ثبت تغییرات اختراع و مدارک و شرایط لازم برای دریافت [...]

صورتجلسه تغییرات شرکت

By |2023-10-25T13:01:52+03:30آوریل 25th, 2020|Categories: ثبت تغییرات|Tags: , , , , |

صورتجلسه تغییرات در مباحثی که در زمینه ثبت تغییرات شرکت مطرح شد گفتیم که برای ثبت هرگونه تغییرات بایستی صورتجلسه تغییرات تنظیم شود. تنظیم صورتجلسه بنا به شرح وظایف هر یک از مجامع با یکدیگر متفاوت است. به عنوان [...]