09120213393 - 09120250912 - 02145518

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی در این مقاله قصد داریم تا تمام موارد اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی و نحوه رفع آنها را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. وفق ماده ۱۰۰ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، [...]

هزینه ثبت طرح صنعتی

هزینه ثبت طرح صنعتی : چنانچه قصد دارید تا طرح صنعتی خود را ثبت کنید حتما اولین سوالی که برایتان پیش آمده این است که هزینه ثبت طرح صنعتی چقدر است؟ برای دریافت پاسخ خود درخصوص هزینه ثبت طرح [...]

آموزش ثبت طرح صنعتی

آموزش ثبت طرح صنعتی : در این مقاله قصد داریم تا با آموزش ثبت طرح صنعتی در سامانه اداره مالکیت معنوی خود به تنهایی بتوانید طرح صنعتی خود را ثبت نمایید. پیش از اینکه به آموزش ثبت طرح صنعتی [...]

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی در این مقاله قصد داریم تا درباره ثبت طرح صنعتی و قوانین مرتبط با آن به تفصیل صحبت کنیم. اینکه برای ثبت طرح صنعتی به چه مدارکی نیاز دارید و مراحل ثبت طرح صنعتی را به [...]

استعلام وضعیت طرح صنعتی

استعلام وضعیت طرح صنعتی در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه استعلام وضعیت طرح صنعتی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت استعلام وضعیت طرح صنعتی و مدارک و [...]