آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها به تفصیل صحبت کنیم. با مطالعه این مطلب خواهید دانست که برای دریافت این مجوز باید به چه سازمان ها و نهادهایی مراجعه کرد و چه مدارک و شرایطی برای دریافت این مجوز لازم است.

در مقاله « موضوع فعالیت شرکت »گفتیم که یک سری از موضوع فعالیت ها نیاز به اخذ مجوز از سازمان های مربوطه را دارند. برخی موضوعات نیز نیازی به دریافت مجوز ندارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می کنیم تا به این مطالب مراجعه نمایید.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز ثبت شرکت


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران 539 1384/09/01 ماده 23 و 25
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون تجارت 486 1310/03/01 ماده 17 و 18
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز ثبت شرکت
روز
مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

 

فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز ثبت شرکتمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ثبت شرکت
روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران 539 1384/09/01 ماده 44
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز شرکت