آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی پایان کار ساختمانی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور گواهی پایان کار ساختمانیمشخصات مجوز

معرفی کسب و کار


 

شرایط لازم برای صدور گواهی پایان کار ساختمانی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 فرم درخواست پایان کار توسط مالک یا وکیل قانونی با درج نوع تقاضا در دفاتر خدمات الکترونیک شهر
2 معرفی نامه رسمی از طرف آن سازمان یا شرکت (در صورتیکه تقاضا از طرف شرکت یا سازمان حقوقی باشد)
3 اصل مدارک مالکیت ، مدرک مالکیت شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد: سند مالکیت شش دانگ( تمام صفحات ) – برگه قرارداد واگذاری زمین شهری- اجاره نامه سازمان اوقاف- مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران – و در صورت عدم وجود ابعاد یا متراژ در سند مالکیت
4 اصل صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی( برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند)
5 تأیید جانمایی ملک بر روی نقشه 2000/1 توسط مالک یا مالکین(جابحایی یا شناسایی اشتباه ملک بر عهده مالک می باشد)
6 اصل شناسنامه و کارت ملی تمام مالکین
7 اصل وکالتنامه رسمی به همراه شناسنامه و کارت ملی وکیل (درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین)
8 گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی در صورت فوت مالک یا مالکین
9 مفاصا حساب نوسازی و پسماند
10 فیشهای برق و آب و گاز و تلفن
11 پرداخت عوارض و جرائم تخلفات احتمالی
12 گواهی تثبیت عرصه از حوزه ثبتی مربوطه
13 نقشه تفکیکی ممهور به مهر مهندس نقشه بردار موردتایید سازمان ثبت اسناد و املاک
14 گزارش اتمام عملیات ساختمانی از مهندس ناظر ملک
15 برگ سبز اتمام عملیات ساختمانی از مهندس ناظر ملک
16 تأیید های ایمنی و عملکرد آسانسور از شرکتهای مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

مدارک لازم برای صدور گواهی پایان کار ساختمانی

ردیف مدارک توضیحات
1 فرم درخواست پایان کار توسط مالک یا وکیل قانونی با درج نوع تقاضا در دفاتر خدمات الکترونیک شهر
2 معرفی نامه رسمی از طرف سازمان یا شرکت (در صورتیکه تقاضا از طرف شرکت یا سازمان حقوقی باشد)
3 اصل مدارک مالکیت ، مدرک مالکیت شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد: سند مالکیت شش دانگ( تمام صفحات ) – برگه قرارداد واگذاری زمین شهری- اجاره نامه سازمان اوقاف- مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران – و در صورت عدم وجود ابعاد یا متراژ در سند مالکیت
4 تأیید جانمایی ملک بر روی نقشه 2000/1 توسط مالک یا مالکین(جابحایی یا شناسایی اشتباه ملک بر عهده مالک می باشد)
5 شناسنامه و کارت ملی مالکین
6 اصل وکالتنامه رسمی به همراه شناسنامه و کارت ملی وکیل (درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین)
7 گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی در صورت فوت مالک یا مالکین
8 مفاصا حساب نوسازی و پسماند
9 فیشهای برق و آب و گاز و تلفن
10 رسید پرداخت عوارض و جرائم تخلفات احتمالی
11 مفاصاحساب پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازمان تامین اجتماعی
12 گواهی تثبیت عرصه از حوزه ثبتی مربوطه
13 نقشه تفکیکی ممهور به مهر مهندس نقشه بردار موردتایید سازمان ثبت اسناد و املاک
14 گزارش اتمام عملیات ساختمانی از مهندس ناظر ملک
15 برگ سبز اتمام عملیات ساختمانی از مهندس ناظر ملک
16 تأیید های ایمنی و عملکرد آسانسور از شرکتهای مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور گواهی پایان کار ساختمانی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه رعایت حریم قانونی خطوط انتقال و توزیع برق موجود و در دست اقدام وزارت نیرو / شرکت توانیر درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 تأییدیه رعایت حریم و ضوابط حفاظتی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی (قبل از عملیات اجرایی) وزارت میراث / معاونت میراث درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
3 تأییدیه احداث بنا با کاربرد ورزشی وزارت ورزش درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
4 تأییدیه رعایت حریم قانونی کمیی منابع آبی وزارت نیرو / شرکت منابع آب درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
5 تأییدیه رعایت حریم قانونی خطوط لوله و تاسیسات نفت و گاز وزارت نفت / شرکت نفت درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
6 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
7 تصدیق برخط اصالت مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی وزارت کار / سازمان تأمین اجتماعی درگاه ملی مجوزها برخط
8 تأییدیه احداث بنا و برپایی موانع مصنوعی در حریم فرودگاهها وزارت راه / شرکت فرودگاه‌ها درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
9 تأییدیه رعایت حریم قانونی راه آهن وزارت راه / شرکت راه‌آهن درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
10 تأییدیه احداث، بهره‌برداری، دیوارکشی و مستحدثات در حاشیه راه وزارت راه / سازمان راهداری درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
11 تأییدیه رعایت حریم قانونی اماکن نظامی و انتظامی وزارت دفاع درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
12 تأییدیه احداث بنا با کاربرد آموزشی و تعیین سرانه وزارت آموزش و پرورش درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
13 تأییدیه احداث بنا با کاربرد فرهنگی وزارت ارشاد درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
14 تأییدیه احداث بنا برای موقوفات عام وزارت ارشاد / سازمان اوقاف درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
15 تأییدیه احداث بنا با کاربرد اماکن متبرکه وزارت ارشاد / سازمان اوقاف درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
16 تأییدیه رعایت حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری وزارت ارتباطات / شرکت زیرساخت درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
17 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
18 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
19 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
20 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
21 تصدیق برخط اصالت سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
22 تأییدیه وضعیت ثبتی گذر قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
23 تأییدیه کروکی تفکیکی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
24 تأییدیه رفع نقص سند قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
25 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
26 تأییدیه احداث بنا با کاربرد مسجد شورای ائمه جمعه / مرکز مساجد درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
27 تأییدیه استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی رده (1) تا (6) سازمان محیط زیست / معاونت انسانی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور گواهی پایان کار ساختمانی از زمان تاييد مدارک

25 روز کاری

مدت اعتبار گواهی پایان کار ساختمانی

0 ماه

هزینه صدور گواهی پایان کار ساختمانی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ابطال تمبر مالیاتی ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

شرایط لازم برای تمدید گواهی پایان کار ساختمانی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید گواهی پایان کار ساختمانی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای ابطال گواهی پایان کار ساختمانی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط گواهی پایان کار ساختمانی
2 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
3 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور گواهی پایان کار ساختمانی