09120213393 - 09120250912 - 02145518

مجوز ارتباطات و فناوری اطلاعات

کلیه مجوزهای ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل ثبت در سامانه مجوزها را می توانید در این بخش پیدا کنید.

چنانچه قصد دارید تا وکلای باتجربه بازرگان برای شما مجوز مورد نظر را بگیرند، با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید.

پروانه انتشار نرم افزار

پروانه انتشار نرم افزار در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه انتشار نرم افزار ( مجوز نرم افزار ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز [...]

مجوز شرکت ارتباطات ماهواره ای

مجوز شرکت ارتباطات ماهواره ای در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز شرکت ارتباطات ماهواره ای نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و [...]

پروانه خدمات ارتباطی ثابت (مجوز Servco)

پروانه خدمات ارتباطی ثابت در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه خدمات ارتباطی ثابت ( مجوز خدمات ارتباطی ثابت ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت [...]

مجوز تجهیزات رادیویی

مجوز تجهیزات رادیویی در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز تجهیزات رادیویی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز تجهیزات رادیویی و مدارک و شرایط لازم [...]

مجوز بازی های رایانه ای

مجوز بازی های رایانه ای   در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز بازی های رایانه ای را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است [...]