09120213393 - 09120250912 - 02145518

مجوزهای مرتبط با ساختمان

کلیه مجوزهای ساختمانی قابل ثبت در سامانه مجوزها را می توانید در این بخش پیدا کنید.

چنانچه قصد دارید تا وکلای باتجربه بازرگان برای شما مجوز مورد نظر را بگیرند، با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید.

مجوز آزمایشگاه خاک شناسی

مجوز آزمایشگاه خاک شناسی   در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز آزمایشگاه خاک شناسی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه [...]

اشتغال به کار مسئول فنی آزمایشگاه خاک شناسی

اشتغال به کار مسئول فنی آزمایشگاه خاک شناسی   در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت اشتغال به کار مسئول فنی آزمایشگاه خاک شناسی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و [...]

پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد

پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد در این مقاله قصد داریم تا درخصوص چگونگی دریافت پروانه اشتغال انبوه ساز پايه ارشد اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت [...]

پروانه اشتغال انبوه سازی

پروانه اشتغال انبوه سازی   در این مقاله قصد داریم تا در خصوص پروانه اشتغال انبوه سازی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه [...]

شناسنامه فنی ملکی ساختمان

شناسنامه فنی ملکی ساختمان در این مقاله قصد داریم تا به معرفی شناسنامه فنی ملکی ساختمان و لزوم دریافت آن اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. شرایط و مدارک لازم برای دریافت این شناسنامه از [...]