09120213393 - 09120250912 - 02145518

مجوزهای فعالیت های پرتوی

کلیه مجوزهای فعالیت های پرتوی قابل ثبت در سامانه مجوزها را می توانید در این بخش پیدا کنید.

چنانچه قصد دارید تا وکلای باتجربه بازرگان برای شما مجوز مورد نظر را بگیرند، با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید.

مجوز کار با اشعه

مجوز کار با اشعه   در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز کار با اشعه را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در [...]

مجوز بازرسی مراکز کار با پرتو

مجوز بازرسی مراکز کار با پرتو   در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز بازرسی مراکز کار با پرتو را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه [...]

مجوز واگذاری منابع پرتوی

مجوز واگذاری منابع پرتوی   در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز واگذاری منابع پرتوی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در [...]

مجوز حمل منابع پرتوی

مجوز حمل منابع پرتوی   در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز حمل منابع پرتوی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در [...]

مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی

مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی   در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در [...]