09120213393 - 09120250912 - 02145518

مجوزهای صنعتی

کلیه مجوزهای صنعتی قابل ثبت در سامانه مجوزها را می توانید در این بخش پیدا کنید.

چنانچه قصد دارید تا وکلای باتجربه بازرگان برای شما مجوز مورد نظر را بگیرند، با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید.

پروانه بهره برداری نیروگاه

پروانه بهره برداری نیروگاه در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه بهره برداری نیروگاه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم [...]

مجوز بازارچه موقت صنایع دستی

مجوز بازارچه موقت صنایع دستی در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز بازارچه موقت صنایع دستی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به این مجوز و مدارک و [...]

مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی [...]

پروانه احداث نیروگاه برق(متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت)

پروانه احداث نیروگاه برق (متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت) در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه احداث نیروگاه برق (متصل به شبکه و بالاتر از 63 کیلو ولت) نیاز دارید [...]

پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر

پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر مدارک و [...]