09120213393 - 09120250912 - 02145518

مجوزهای خدمات دامی

کلیه مجوزهای خدمات دامی قابل ثبت در سامانه مجوزها را می توانید در این بخش پیدا کنید.

چنانچه قصد دارید تا وکلای باتجربه بازرگان برای شما مجوز مورد نظر را بگیرند، با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید.

گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم

گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم   در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی تست صحت انساب کرم ابریشم نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه [...]

گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری

گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری   در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه [...]

گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسل

گواهی تست صحت انساب دام، طیور و زنبورعسل   در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی تست صحت انساب دام، طیور و زنبورعسل نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات [...]

تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی

تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی   در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به [...]

پروانه مسئول فنی دامپزشکی (مجوز دستیار دامپزشکی)

 پروانه مسئول فنی دامپزشکی   در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به [...]