5/5 - (2 امتیاز)

اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم نحوه اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ساماندهی برگزاری آزمونهای بین المللی

461 1397/01/27 1490 دانلود
فرآیند اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
اطلاعات تماس 10042
داشتن فضای فیزیکی مناسب 100750
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور 100978

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی مبنی بر اخذ مجوز برگزاری آزمون آیلتس 10030

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ساماندهی برگزاری آزمونهای بین المللی

461 1397/01/27 1490 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ساماندهی برگزاری آزمونهای بین المللی

461 1397/01/27 1490 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ساماندهی برگزاری آزمونهای بین المللی

461 1397/01/27 1490 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز