1.5/5 - (2 امتیاز)

اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی )


در این مقاله قصد داریم تا درخصوص اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی ) اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

ابتدا به تعریف دفاتر بازرگانی و لزوم ثبت نام در دفاتر بازرگانی خواهیم پرداخت. سپس می توانید نمونه فرم اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را در انتهای این مطلب مشاهده نمایید.


لزوم ایجاد دفاتر بازرگانی


وزارت دادگستری گاهی بنا بر ماده 16 قانون تجارت دفتری به نام دفتر ثبت تجاری دایر می کند و هدف آن اجرای نظم و ضوابط امور تجاری می باشد .

اولین عملکرد این دفاتر تجاری ثبت اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور خواهد بود.

همه افراد ایرانی و غیر ایرانی که مشغول فعالیت تجاری هستند باید خود را به این دفاتر معرفی کنند و در مدت زمان معلومی که اعلام می شود نام خود را ثبت کنند.

در غیر این صورت جریمه نقدی خواهند شد، البته چنان که در آیین نامه ای از طرف وزارت دادگستری کسبه جزء معرفی و مشخص شده این افراد لازم به ثبت نام خود در این دفاتر نخواهند بود .

تجار ، بنگاههای بازرگانی ، کلیه شرکت های تجاری و حتی اشخاص حقیقی باید در این دفاتر نام و مشخصات کامل خود را ثبت کنند.

این صفحات دفاتر در ابتدا توسط دادستان محل و یا نماینده او شماره گذاری و امضاء خواهد شد و آن را به مهر دادسرا ممهور می کنند.

تعداد صفحات با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ مشخص خواهد شد و برای ثبت هر شماره یک صفحه مخصوص درج می گردد، ( کلیه صفحات آن معلوم بوده و به طور واضح معلوم است که دارای چند صفحه می باشد)

تا کسی نتواند صفحه یا صفحاتی به آن اضافه و یا کم کند ، همچنین از کلیه راههای سوء استفاده و تخلف جلوگیری شده باشد.

در این دفاتر علاوه برموارد فوق باید تجار و شرکت های تجاری خارجی که مرکز اصلی یا تجارتخانه آن ها در ایران قرار دارد یا اینکه مرکز اصلی تجارتخانه در خارج می باشند و شعبی در ایران دارند به ثبت برسد.

در حال حاضر تجار و شرکت ها و بنگاه های تجاری مقیم تهران باید به اداره ثبت شرکت های تجاری و مالکیت صنعتی بروند ولی در شهرستان ها باید به همان دفتری که برای این منظور تاسیس شده مراجعه کنند.

چه در تهران و چه شهرستان باید سه نسخه از اظهارنامه های چاپی در اختیار آنها قرار دارد می دهند که پس از دریافت و تنظیم آن به همان مرکز تحویل و رسید آن را دریافت خواهند کرد.


چه نکاتی باید در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی ) درج گردد ؟


نکاتی که باید در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی )درج گردد عبارتند از:

 • نام و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت.
 • تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور.
 • تابعیت اصلی و تابعیت فعلی .
 • در صورتی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشند تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوی هم باید قید گردد.
 • تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت برای خارجیان.
 • محل اقامت شخصی، محل تجارتخانه یا بنگاه با قید نشانی کامل محل مرکز اصلی شرکت و شعبات آن.
 • میزان سرمایه در شرکت های تجاری.
 • شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری با مواد 6 و 12 قانون تجارت.
 • عنوان تلگرافی، شماره تلفن، کتاب رمز تجاری اگر داشته باشد.
 • قید شماره ثبت علائم تجاری
 • در صورتی که شرکت یا بنگاه یا تاجر منحصراَ به معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و نام کالایی که مورد معامله می باشد قید شود.
 • هرگاه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه به تجارت خارجی اشتغال داشته باشد باید معین نماید که وارد کننده است یا صادرکننده یا حق العمل کار یا هر سه و در صورت امکان ارقام کالای عمده ای که اختصاصاَ صادر یا وارد می نماید معین گردد.

گاهی دفاتر دیگری از سوی وزارت دادگستری به موجب نظامنامه قائم مقام جهت ثبت اعلام می شود که عبارتند از:

 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر دارایی
 • دفتر کپیه

مدارک و مراحل صدور اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی )


 • سه برگ اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی ). (باید این سه برگه را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهیه و تکمیل و امضاء کنید)
 • پلمپ دفاتر تجاری (روزنامه و کل) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجاری.

هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی باید دارای دفاتر قانونی بوده و این دفاتر طبق قانون تجارت عبارت از دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه که امروزه با وجود دستگاه هایی از قبیل زیراکس ، فتوکپی ، فاکس و امثال آن ها وجود دفتر کپیه ضروری خواهد بود.

برای اخذ کارت بازرگانی ، اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی باشند ، با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم 50 برگی یا 100برگی و یا بالاتر تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکت ها اقدام

و یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجاری از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضاء و مهر آن اقدام خواهد نمود.

 • یک برگ فتوکپی شناسنامه در صورتی که متقاضی، شخص حقیقی باشد.
 • فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات شرکت در صورتی که متقاضی ، شخص حقوقی باشد. ( در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ، ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری می باشد.  )
 • فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی
 • ارائه اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود.
 • در صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد، ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری می باشد.

پس از تهیه مدارک یاد شده ، متقاضی بایستی به واحد ثبت دفاتر بازرگانی مراجعه کند.

مسئول مربوطه نسبت به ثبت نام تجاری اقدام کرده و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی ) درج و سپس نسبت به امضاء و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید.

در نهایت یک نسخه از اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی ) را جهت بایگانی در سوابق ضبط کرده و سایر نسخ را تحویل متقاضی می دهد.


نمونه فرم اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی ( اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی )


اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

۱- نام ونام خانوادگی بازرگان /رئیس بنگاه و اسم تجارتخانه /نام بنگاه: …………………………. ………………….نام پدر: ………………..شماره شناسنامه : ………………..شماره ملی : ……………………………تاریخ تولد : ………/…../…… محل صدور :………………………….نشانی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..کدپستی : ……………………………………………….نشانی شعب : ………………………………………………………………….تلفن ثابت : ……………….. تلفن همراه : ……………. پست الکترونیک : ……………………………

۲- نام شخصیت حقوقی : …………………………….شماره ثبت: …………………. شماره شناسه ملی : ………………………………نام و نام خانوادگی مدیر : …………………………….. ………………….نام پدر : ………………. شماره شناسنامه: ………………………….. شماره ملی : …………………………..تاریخ تولد : ……../…../…… محل صدور: ……………………. نشانی : …………………………………………………………………………………………………………….. کدپستی : …………………………………………….. نشانی شعب : …………………………………………………………. تلفن ثابت : ……………….. تلفن همراه : ………………….پست الکترونیک :……………………………………………………

۳ – تابعیت اصلی ………… ( تابعیت فعلی و طرز تحصیل آن در صورتی که تابعیت دیگري تحصیل کرده باشد) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴- تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت ( درصورتی که اظهارکننده تبعه خارجی باشد ) ………………………………………………………………………………….

۵- سرمایه………………………………………………………………………………….

۶- شماره ثبت : پلمب دفاتر تجاري ………………………………………………………………………………….

۷-رشته تجارت ( تجارت داخلی یا هردو ) ………………………………………………………………………………….

۸- شماره ثبت علائم تجارتی ………………………………………………………………………………….

۹-نوع تجارت خارجی ( صادرات –واردات –حق العمل کاري ) و ارقام کالاهاي عمده آن……………………………………………………………………………………………………………………..

۱۱- نوع معاملات تجات داخلی و ارقام کالاهاي عمده آن ……………………………………………………………………..

بتاریخ ……………………… ماه ……………………. سال ………….۱۳

محل امضاء


خلاصه مندرجات اظهارنامه بالا در تاریخ ……………………به شماره …………………………دفتر ثبت تجاري در اداره ثبت ……………………………………………………………….به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

ملاحظات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..