5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتباررا خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتبارمشخصات تاییدیه


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10  ماده 21 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع فوق العاده 11244
اساسنامه پیشنهادی مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی 12842

فایلی وجود ندارد

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

11190 1396/03/09 ماده (۱۵)، (۱۶)، (۴۴) دانلود

 

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه ثبت اساسنامه شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود ندارد