5/5 - (1 امتیاز)

راهنمای سامانه پرداخت مالیات پزشکان


در این مقاله قصد داریم تا راهنمای سامانه پرداخت مالیات پزشکان را به صورت تصویری آموزش دهیم.

همان طور که می دانید کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر

می شود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی

آن از ابتدای سال ۱۳۹۸از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

پیرو بخشنامه شماره 200/98/6 مورخ 1398/01/26 مبنی بر ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور، به مظور اتخاذ

رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر می دارد:

1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی

ملکف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور خواهند بود.

2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه های پزشکی از جمله

دکترهای دارو ساز و دکترای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

3-درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند،

از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.

تذکر: در صورت وجود رابطه استخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت های پزشک مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد

حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد.

4-مراکز درمانی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها

و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل پرداخت می نمایند به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا

پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی)

به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

5-ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد. بنابر این درصورت پرداخت وجه حق الزحمه یا حق العمل پزشکان

به صورت علی الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

6-مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق یافته

و در سال مذکور نیز پرداخت می شود.

7-کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال 1398 پزشکان قابل کسر خواهد بود.

۱- هدف از ارائه راهنمای سامانه پرداخت مالیات پزشکان


این راهنما به منظور سهولت استفاده از پرتال پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان (موضوع بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398و 1399 )

تدوین شده است و شامل مراحل استفاده از این سامانه در تسلیم اطلاعات مربوط به پزشکان مشمول این قانون می باشد.

به منظور ورود به پرتال مذکور نیاز است مودی مراحل ثبت نام در سازمان امور مالیاتی کشور را طی نماید. (http://tax.gov.ir )

مودی با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور که پس از ثبت نام در اختیار وی قرار می گیرد وارد پرتال می شود.

سامانه پرداخت مالیات پزشکان

در سمت راست صفحه سامانه پرداخت مالیات پزشکان موارد منوهای قابل مشاهده میباشد:

 • صفحه اصلی
 • جستجو و ثبت اطلاعات
 • پرداخت های پزشک
 • بارگذاری فایل پرداخت
 • مشاهده و پرداخت قبوض
 • گزارشات شامل
  • صدور گزارش
  • مشاهده گزارشات صادر شده

۲- ثبت اطلاعات پزشک جدید در سامانه پرداخت مالیات پزشکان


۲-۱- جستجو و ثبت اطلاعات در سامانه پرداخت مالیات پزشکان

در این بخش مودی می تواند اطلاعات پزشکان مشمول این قانون را ثبت نمایند و همچنین امکان جستجوی اطلاعات پزشکان ثبت شده

مطابق تصویر ذیل و با ورود بخشی از اطلاعات هر یک از فیلدهای اطلاعاتی در بخش جستجو وجود دارد .

با فعال نمودن گزینه نمایش فیلترها، قابلیت فیلتر نمودن تمامی فیلدهای اطلاعاتی این صفحه وجود دارد.

سامانه پرداخت مالیات پزشکان

مؤدی در ابتدا با وارد کردن فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز جهت استعلام ثبت نام هر یک از پزشکان، استعلام می نماید که آیا پزشک پیش از

این در سامانه یکپارچه مالیاتی ثبت نام داشته است یا خیر، در صورت وجود ثبت نام، اطلاعات موجود بارگذاری می شود و صفحه مربوطه جهت تکمیل نمایش داده می شود.

مؤدی پس از تکمیل اطلاعات اجباری بر روی “ثبت و ادامه” کلیک نموده و پزشک مربوطه به عنوان یکی از پزشکانی که مودی باید مالیات

بند ک تبصره 6قانون بودجه سال 1398 و 1399” را برای وی پرداخت نماید اضافه می شود.

توضيح: کد ملی وارد شده توسط سامانه و منطبق بر الگوریتم کد ملی کنترل شده و در صورت نامعتبر بودن، پیغام “کد ملی وارد شده

اشتباه است” نمایش داده می شود و ادامه فرآیند امکان پذیر نخواهد بود.

با کلیک بر روی آیکن “انصراف“، ذخیره اطلاعات لغو می گردد.

در صورتی که پزشک تاکنون در سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی ثبت نام ننموده باشد، بر اساس اطلاعات هویتی و اطلاعات دریافتی

از مودی، پزشک در سامانه های سازمان امور مالیاتی ثبت نام می شود.


۳- ثبت اطلاعات پرداخت پزشک در سامانه پرداخت مالیات پزشکان


مرحله بعد ثبت پرداخت های مربوط به پزشکان می باشد که این امر به دو روش به شرح ذیل در سامانه پرداخت مالیات پزشکان فراهم شده است:

1- ورود به صفحه پرداخت های پزشک و ثبت اطلاعات با کلیک بر آیکن افزودن پرداختجدیدبرای هر یک از پزشکان مورد نظر

2- ورود به صفحه بارگذاری فایل پرداخت و ثبت اطلاعات پرداخت از طریق بارگذاری فایل در ادامه این مستند هر یک از دو روش بالا به تفصیل شرح داده شده است.


۳-۱- پرداخت های پزشک


در این صفحه ضمن اینکه قابلیت افزودن پرداخت جدید برای هر یک از پزشکان ثبت شده در مراحل قبل وجود دارد،

اطلاعات پرداخت های ثبت شده تا کنون برای هر پزشک قابل مشاهده و جستجو می باشد.

با ورود اطلاعات هر یک از فیلدهای اطلاعاتی این صفحه قابلیت جستجو وجود دارد، ضنمن اینکنه با فعال نمودن گزینه نمایش فیلترها،

قابلیت فیلتر نمودن تمامی فیلدهای اطلاعاتی این صفحه وجود دارد.

به منظور ثبت پرداخت جدید و پس از ثبت اطلاعات پزشکان، مودی با ورود به صفحه “پرداخت های پزشک“و پس از کلیک بر آیکن ” افزودن پرداخت جدید

مطابق تصویر، می تواند پرداخت پزشک و مالیات متعلقه آن را با ورود اطلاعات ذیل ثبت نماید.

 • انتخاب نام و نام خانوادگی یک پزشک که در اینصورت کد ملی پزشک به صورت غیرقابل تغییر نمایش داده می شود.
 • تکمیل فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز شامل: حق الزحمه پزشک، مالیات متعلقه ( ورود یکی از فیلدهای حق الزحمه پزشک و مالیات متعلقه اجباری است و با ورود یکی توسط مودی، دیگری بنا در نظر گرفتن فرمول 10 درصدی مالیات محاسبه و نمایش داده خواهد شد)، تاریخ پرداخت به پزشک، سال و ماه
 • ثبت اطلاعات با کلیک بر آیکن ذخیره در بخش عملیات

سامانه پرداخت مالیات پزشکان

پس از ثبت در سامانه پرداخت مالیات پزشکان ، اطلاعات پرداخت به جدول مربوطه اضافه شده و مؤدی می تواند در قسمت عملیات با

کلیک بر آیکن “صدور قبض” به صورت تکی و یا انتخاب آیکن “صدور قبض دسته ای” قبوض مورد نظر خود را به صورت تکی و یا دسته ای صادر نماید.

توضيح:

 1. تا پیش از صدور قبض و دریافت شناسه قبض و پرداخت از سامانه یکپارچه مالیاتی امکان به روزرسانی اطلاعنات پرداخت ثبت شده و یا حذف آن وجود دارد. 2.پس از صدور قبض از سامانه یکپارچه مالیاتی و در صورت بروز اشتباه در صدور قبض، از طریق منوی جستجو و ثبت اطلاعات و ورود به فولدر اطلاعات پزشک می توان قبض صادر شده را حذف نمود.
 2. (با توجه به اینکه در این شرایط قبض در سامانه یکپارچه مالیاتی باقی می ماند خواهشمند است پیش از صدور قبض بررسی های لازم را بعمل آورید)
 3. به منظور سهولت کاربران این سامانه، در تمامی بخش های سامانه قابلیت دریافت اطلاعات در قالب فایل اکسل و فرمت های استاندارد دیگر طراحی شده است.

پس از صدور قبض در قسمت عملیات، آیکن “پرینت قبض” نمایش داده می شود و مؤدی می تواند با انتخاب این آیکن، قبض مورد نظر را پرینت نماید.


۳-۲- بارگذاری فایل پرداخت در سامانه پرداخت مالیات پزشکان


به منظور سهولت مراکزی که تمایل به بارگذاری فایل جهت ثبت پرداخت های پزشکان دارند این قابلیت در سامانه فراهم و از مسیر ذیل قابل دستیابی می باشد.

مودی به منوی “بارگذاری فایل پرداخت” وارد می شود، ابتدا لازم است راهنمای بارگذاری به دقت مطالعنه شود.

سپس با دریافت فایل نمونه، اطلاعات پرداخت پزشکان در فایل وارد و به دو صورت انتخاب فایل در محل در نظر گرفته شده و یا drag and drop ،عملیات بارگذاری انجام می شود.

پس از انجام بارگذاری و در صورت عدم وجود خطا در عملیات، پیغام “فایل با موفقیت بارگذاری شد” و لیسنت موجود در فایل به مودی نمایش داده می شود.

پس از بررسی این لیست و انتخاب آیکن ثبت نهایی پرداخت های پزشکان در صفحه “پرداخت های پزشک” ثبت می شود و

عملیات صدور قبض منطبق بر روال توضیح داده شده در روش قبل و توسط مودی انجام خواهد شد.


۴- مشاهده قبوض صادر شده در سامانه پرداخت مالیات پزشکان


در این صفحه به منظور تسهیل پرداخت، ضمن اینکه قابلیت چاپ قبوض مورد نظر به صورت یکجا و یا تکی وجود دارد، اطلاعات قبض های

ثبت شده برای هر پزشک قابل مشاهده و جستجو می باشد.

این صفحه شامل دو جدول:

 • اطلاعات کلیه قبوض صادر شده
 • اطلاعات قبوض پرداخت نشده این جدول شامل اطلاعات تمامی قبوض پرداخت نشده و به منظور قابلیت پرداخت دسته ای قبض طراحی شده است که با انتخاب قبوض مورد نظر می توان از سرویس پرداخت دسته ای قبض بانک ملی استفاده نمود.

با ورود اطلاعات هر یک از فیلدهای اطلاعاتی این صفحه قابلیت جستجو وجود دارد، ضنمن اینکه با فعال نمودن گزینه نمایش فیلترها،

قابلیت فیلتر نمودن تمامی فیلدهای اطلاعاتی این صفحه وجود دارد.

به منظور پرداخت آنلاین، مودی قبوض مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر آیکن پرداخت آنلاین به درگاه پرداخت بانک ملی هدایت می شود.

با ورود اطلاعات کارت، عملیات پرداخت انجام و فیلد پرداخت آنلاین به صورت تیک سبز رنگ نمایش داده می شود.

ضمن اینکه پس از ثبت پرداخت در سامانه یکپارچه مالیاتی فیلد مربوط به پرداخت بانک نیز به صورت تیک سبز نمایش داده می شود.

سامانه پرداخت مالیات پزشکان

۵- گزارشات در سامانه پرداخت مالیات پزشکان


یکی دیگر از قابلیت هایی که به منظور کاهش مراجعات مودی به ادارات امور مالیاتی و سهولت کاربری از سامانه فراهم شده است

صدور و مشاهده گزارشات صادر شده می باشد.

در این بخش مودی قادر خواهد بود با انتخاب سال عملکرد، ماه عملکرد و شماره ملی پزشک مورد نظر (در هر سه مورد قابلیت انتخاب همه وجود دارد)

گزارش پرداختی های پزشک جهت ارائه به وی به منظور بهره برداری در مالیات بر درآمد پزشک و همچنین گزارش پرداختی پزشکان را دریافت نماید.

برای هر گزارش صادر شده توسط پورتال یک شماره سریال تولید می شود که کاربر در بخش مشاهده گزارش های صادر شده می تواند

این گزارشات را مجدد مشاهده نماید.

ضمن اینکه با ارائه گزارش توسط پزشک به اداره امور مالیاتی اعتبار سنجی گزارش توسط اداره انجام خواهد شد.

گزارشات کلی طراحی شده برای مودیان نیز شامل گزارش لیست های ارسالی می باشد که در آن مودی به تفکیک سال عملکرد و

ماه عملکرد قادر به مشاهده تعداد پزشک ثبت شده، تعداد قبوض، مجموع مالیات ثبت شده برای پزشکان، مبلغ قابل پرداخت (با احتساب رندینگ ) و مبلغ وصول شده می باشد.

سامانه پرداخت مالیات پزشکان