در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور – تمدید – ابطال و اصلاح مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی را به شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی را برای شما قرار خواهیم داد.

مرجع صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی :

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی :

مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی :

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن 691 1353/04/16 بند 13 ماده 7

فرآیند صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی :
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی :


مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی :

عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر فیش بانکی 10013
تصویر اجاره نامه 10018
درخواست متقاضی 10030
تصویر تعهد نامه محضری 10035
تاییدیه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برای سپردن تضمینات لازم 100914
تاییدیه از کانون جهانگردی و اتومبیل رانی 100915
تاييديه قبولي در آزمون 100012
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركتهای حمل ونقل بين المللی كالا 1006001 1377/08/17 ماده 11
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
گواهی عدم اعتیاد 10016 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0
عدم سوء پیشینه 10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه تاسيس وفعاليت شركتهای حمل و نقل بين المللی كالا 1006001 1377/08/17 ماده 12
مجوزهای پیش نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه تاسيس وفعاليت شركتهای حمل ونقل بين المللی كالا 1006001 1377/08/17 ماده 11
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه تاسيس وفعاليت شركتهای حمل ونقل بين المللی كالا 1006001 1377/08/17 ماده 12
مدت زمان صدور مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه تاسيس وفعاليت شركتها ي حمل ونقل بين المللي كالا 1006001 1377/08/17 ماده 17
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
برای صدور پروانه 36 ماهه 150000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی 689 1396/04/18 ماده 20 رديف 7

نمونه مجوز صادر شده :

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه تاسيس وفعاليت شركتها ي حمل ونقل بين المللي كالا 1006001 1377/08/17 ماده 17
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزينه تمديد \ تجديد پروانه فعاليت 30000000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی 689 1396/04/18 ماده 20 رديف 8

شرایط قابلیت ابطال مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی :


مبانی قانونی ابطال مجوز :

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين نامه تاسيس وفعاليت شركتها ي حمل ونقل بين المللي كالا 1006001 1377/08/17 ماده 9

شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی :مبانی قانونی ابطال مجوز  :

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 1006002 1389/01/01 ماده 31

فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه