به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مبلغ عیدی کارگران 1403


مبلغ عیدی کارگران 1403 تعیین شد. برای اطلاع از جزییات و نحوه محاسبه عیدی کارگران و پاداش پایان سال تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند.

لازم به ذکر است که عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.

مبلغ عیدی کارگران برای عید نوروز ۱۴۰۳ که کارفرمایان بایستی در بهمن یا اسفند ۱۴۰۲ پرداخت کنند ، با توجه به مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ریال و ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال است.

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌ به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

توجه داشته باشید که کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند.

این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.


نحوه محاسبه مبلغ عیدی کارگران 1403


به منظور درک بهتری از نحوه محاسبه مبلغ عیدی کارگران 1403 به تصویر زیر توجه نمایید:

مبلغ عیدی کارگران 1403

 


زمان واریز عیدی کارگران 1403


عیدی و پاداش کارگران معمولاً همراه با حقوق بهمن ماه توسط کارفرمایان واریز می‌شود، اما واریز آن با حقوق اسفند ماه نیز منع قانونی ندارد.


نحوه محاسبه عیدی کارگران برای نوروز 1403 با کارکرد کمتر از 12 ماه چگونه است؟


بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور، برای کارکنانی که سابقه کارشان در کارگاه کمتر از یک سال است، مبلغ پرداختی عیدی به نسبت ایام کارکرد در سال و با احتساب شصت روز مزد به عنوان مبنای محاسبه، تعیین می‌شود.

مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. با توجه به این تبصره، فرمول محاسبه مبلغ عیدی کارگران سال 1403 برای کارگران با کارکرد کمتر از دوازده ماه، به شرح زیر است:

   12 /  (حقوق ماهانه*تعداد ماه های کارکرد*12)


جدول مبلغ عیدی کارگران 1403


در جدول زیر مبلغ عیدی کارگران 1403 حداقلی بگیر به تناسب تعداد ماه کارکرد محاسبه شده است.

میزان کارکرد حداقل مبلغ عیدی حداکثر مبلغ عیدی
یک ماه کارکرد   8,847,140 ریال 13,270,710 ریال
دو ماه کارکرد 17,694,280 ریال 26,541,420 ریال
سه ماه کارکرد  26,541,420 ریال 39,812,130 ریال
چهار ماه کارکرد 35,388,560 ریال 53,082,840 ریال
پنج ماه کارکرد 44,235,700 ریال 66,353,550 ریال
شش ماه کارکرد 53,082,840 ریال 79,624,260 ریال
هفت ماه کارکرد 61,929,980 ریال 92,894,970 ریال
هشت ماه کارکرد 70,777,120 ریال 106,165,680 ریال
نه ماه کارکرد 79,624,260 ریال 119,436,390 ریال
ده کارکرد 88,471,400 ریال 132,707,100 ریال
یازده ماه کارکرد 97,318,540 ریال 145,977,810 ریال
دوازده ماه کارکرد 106,165,680 ریال 159,248,520 ریال

نحوه محاسبه عیدی کارگران 1403 برای افراد خارج شده از شغل


بر این اساس، در این بین کارگرانی هستند که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین برخی از کارگران بازنشسته شده‌اند که با توجه به تاکید قانون کار این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند.

مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش سالانه را دریافت می‌کنند؛

به عنوان مثال کارگری که پس از ۴ ماه کار کردن، بیکار شده باید به تناسب همان ۴ ماه کارکرد، عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ است.


پرداخت عیدی به کارگران نیمه وقت، فصلی و ساعتی


همچنین بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.


کارگران آزمایشی هم عیدی می‌گیرند


از سویی دیگر نیز برخی از کارگران به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند که بر اساس ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود؛

چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت انجام کار است.

بنابراین مطابق با قانون کار، این دسته از افراد نیز مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی از جمله عیدی و پاداش پایان سال می‌شوند.


مرخصی استعلاجی مشمول عیدی کارگران 1403 است


همچنین بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود،

بنابراین روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.