به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری کشور

11080 1388/05/26 ماده 5 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، آزمايشگاه تجزيه شير خام

11211 1398/07/06 ماده 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر اساسنامه 10012
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11525
تعهد نداشتن هیچگونه پروانه مشابه از سازمان 11745
گزارش کارشناسي مبني بر اتمام عمليات اجرايي و نصب و تجهيزات آزمايشگاهي 11751

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، آزمايشگاه تجزيه شير خام

11211 1398/07/06 ماده 11 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی 10158 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir
آدرس پستی 10179 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي حقيقي و صاحبان امضاء مجاز متقاضي حقوقي

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، آزمايشگاه تجزيه شير خام

11211 1398/07/06 ماده 11 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام

11211 1398/07/06 بند ب ماده 11 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری کشور

11080 1388/05/26 بند ه ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام

11211 1398/07/06 ماده 15 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
صدور پروانه بهره برداری 1252900 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

10975 1397/06/23 صفحات 145 الی 147 دانلود

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام

11211 1398/07/06 بند ج ماده 11 دانلود
نمونه مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام صادر شده

فرآیند تمدید مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365
اخذ استعلام سازمان نظام دامپزشکی استان 11502

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 27 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 27 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 27 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
تمدید پروانه بهره برداری 684200 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23  تبصره 3 ماده 2 دانلود

 تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

10975 1397/06/23 صفحه 145 الی 147 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود
فرآیند ابطال مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز آزمایشگاه تجزیه خوراک دام


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 ماده 28 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد