4/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا اطلاعاتی کاملی درباره نحوه دریافت مجوز آموزشگاه خلبانی و هوانوردی و شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز لازم را به شما علاقه مندان به این حوزه ارائه دهیم.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آموزشگاه خلبانی و هوانوردی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون هواپیمایی کشوری 707 1328/05/01 15
آیین نامه اجرایی گواهینامه های متخصصان هواپیمایی 1069 1392/11/23 ماده 17
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی 705 1394/06/01 ضمیمه شماره 2
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز آموزشگاه خلبانی و هوانوردیمدت زمان صدور مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی 705 1394/06/01 7-2
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 4000000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 304 1373/12/28 ماده 63 بند ب
مصوبه هیات وزیران شماره 123440 706 1393/11/01 همه موارد
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز آموزشگاه خلبانی و هوانوردی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز آموزشگاه خلبانی و هوانوردی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز آموزشگاه خلبانی و هوانوردیمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز آموزشگاه خلبانی و هوانوردی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز