5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز بازرسی مراکز کار با پرتو را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز

سازمان انرژی اتمی ایرانمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بازرسی مراکز کار با پرتو
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت در برابر اشعه

10662 1368/01/20 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بازرسی مراکز کار با پرتوفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

10854 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه بازدید تهران 7000000 ریال
هزینه بازدید سایر استان ها 12000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

10973 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید بازرسی مراکز کار با پرتو


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید بازرسی مراکز کار با پرتوفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح بازرسی مراکز کار با پرتو


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح بازرسی مراکز کار با پرتوفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال بازرسی مراکز کار با پرتو


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال بازرسی مراکز کار با پرتوفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز