به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ترابری هوایی مسافر را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ترابری هوایی مسافرفرمانداری

مشخصات مجوز


6000400
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ترابری هوایی مسافر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه شماره 4577-87 /م/ت173هـ مورخ 11/03/87 هیأت محترم وزیران

12128 1387/03/11 بند 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ترابری هوایی مسافر


عنوان مدرک کد مدرک
ابلاغیه تخصیص اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 10405
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
مدارک احراز مالکیت شناور 12215
گواهینامه فنی و ایمنی شناورها 12221

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 ماده 14 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه شماره 4577-87 /م/ت173هـ مورخ 11/03/87 هیأت محترم وزیران

12128 1387/03/11 بند 3 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مدنی

10412 1361/10/08 ماده190 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 ماده 21 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 ماده 21 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برگزاری مناقصات

12157 1383/01/25 ماده 21 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ترابری هوایی مسافر


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه معاملات دولتی

12149 1349/12/27 ماده10 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه معاملات دولتی

12149 1349/12/27 ماده 10 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ترابری هوایی مسافر


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ترابری هوایی مسافر

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ترابری هوایی مسافر


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز ترابری هوایی مسافر

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز