در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز ثبت موسسه آموزشی گردشگریمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت موسسه آموزشی گردشگری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 1370/07/07 و اصلاحات بعدي 356 1370/07/07 ماده 7 دانلود فایل
آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی 641 1373/04/15 ماده 12 دانلود فایل
آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی 641 1373/04/15 ماده 11 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
دانلودفایل


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت موسسه آموزشی گردشگری


تصویر مدرک تحصیلی
تصویر سند مالکیت
تصویر اجاره نامه
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
تصویر آگهی روزنامه رسمی
درخواست از اداره ثبت شرکت ها یا دفتر اسناد رسمی

 دانلود فایلدانلود فایلاستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز ثبت موسسه گردشگریمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز ثبت موسسه گردشگری

 ماه
هزینه صدور مجوز ثبت موسسه آموزشی گردشگری