3.3/5 - (6 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز ثبت موسسه خیریهنیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مجوز ثبت موسسه خیریهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت موسسه خیریه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 2/تعاریف دانلود فایل

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 1/بند 13ماده26 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز ثبت موسسه خیریه
دانلودفایل


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت موسسه خیریه


عنوان مدرک
سه نسخه اساسنامه
فرم تکمیل شده مشخصات فردی توسط اعضای موسسه
تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه
تصویر برابر اصل شده کارت ملی
اصل گواهی عدم اعتیاد
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
سه قطعه عکس پرسنلی
گواهی تایید نام موسسه از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
معرفی مکان موسسه به سازمان بهزیستی
صورتجلسه مجمع عمومی هیات امنا و هیات مدیره
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی
ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات عمومی مندرج در آئین نامه

دانلودفایلدانلودفایلدانلودفایل


عنوان قانون/مصوبه

شماره قانون/مصوبه

تاریخ قانون/مصوبه

شماره ماده، بند یا تبصره

فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 پیوست 1-2 دانلود فایل

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 پیوست 2-2 دانلود فایل

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 پیوست 7-2 دانلود فایل

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 پیوست 8-2 دانلود فایل

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام

کد استعلام

دستگاه استعلام‌دهنده

مدت زمان پاسخ

آدرس وب سایت

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir

تایید سند مالکیت

10002 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 https://ssaa.ir

اساسنامه

10003 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 http://ssaa.ir

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

تایید مدارک ثبتی

10007 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir

گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا

10032 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 http://police.ir

گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا

10035 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره مجوزهای بانکی 0 https://www.cbi.ir

گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10046 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو 0 http://fda.gov.ir

گزارش کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

10065 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 https://www.msrt.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 32 دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز ثبت موسسه خیریه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 تبصره های ماده32 دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز ثبت موسسه خیریه

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 33 دانلودفایل
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 تبصره 5 ماده33 دانلودفایل
هزینه صدور مجوز ثبت موسسه خیریه
نمونه مجوز ثبت موسسه خیریه صادر شده

دانلودفایل